Villkor på Sofinabilder.se

Allmänna villkor

 • Du måste vara 18 år gammal för att logga in.
 • Att inte kopiera eller ladda ner våra bilder utan vårt uttryckliga godkännande.
 • Att inte använda bilderna kommersiellt utan att så uttryckligen har avtalats.
 • Att du har fått inloggningsuppgifterna på ett tillbörligt sätt.
 • Att inte sprida inloggningsuppgifterna till obehöriga.

Villkor vid köp

När du beställer bilder från vår hemsida accepterar du följande villkor:

 • Att inte använda bilderna i kommersiellt syfte om inte annat uttryckligen avtalats.
 • Att reklamera felaktigheter på bilderna inom 7 dagar från mottagandet.
 • Vi tillverkar bilderna efter att kunden sett bilden via vår hemsida. Bilderna är därför inte till påseende och kunden har inte returrätt, bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt (Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)).
 • Självklart kan man reklamera bilderna om de är trasiga eller de på annat sätt är felaktiga!

Leveransvillkor

 • Bilder skickas till kunden via post. Våra leveranstider varierar kraftigt under året och är avhängigt den totala mängden beställningar under en viss period. Normalt levererar vi på 3 veckor. Innan jul ligger leveranstiden på ca 1 vecka och i början av hösten på ca 4-5 veckor.
 • Skulle något vara fel i leverans har kunden rätt till nya bilder. Kunden har inte rätt att häva köpet eller till någon annan ersättning om inte så uttryckligen har avtalats.
 • Om kunden beställt en skolkatalog kan detta försena leveransen. Skolkatalogen är normalt färdig att leverera ca 6 veckor efter fototillfället.

Reklamation

 • Om bilderna inte ankommit kunden inom 6 veckor har något blivit fel och kunden måste kontakta Sofina Bilder senast 60 dagar efter att beställningen genomfördes för att kunna få en ny order producerad.
 • Sofina bilder AB betalar inte returportot och löser inte ut försändelser som är otillräckligt frankerade, om inte annat uttryckligen har avtalats.

Betalning

Kunden har möjlighet att antingen förskottsbetala eller betala mot faktura.

 • Vid förskottsbetalning produceras beställningen först när Sofina Bilder AB har registrerat betalningen.
 • Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift och fakturan måste betalas inom 30 dagar från beställningsdatumet.
 • Måste vi påminna om betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Skapa konto

Fyll i din e-postadress och ange ett lösenord på minst fyra tecken.

Sidan fungerar bäst med Javascript aktiverat.